Debatten om vapenexport

Reglerna för vapenexport till diktaturer kan bli strängare om den så kallade Kex-utredningen blir lag. Sett till sin ringa storlek är Sverige en betydande vapenexportör, men frågan är mycket omstridd.

Annons