Debatten om flygandet

Här samlar vi alla artiklar om flygets påverkan på klimatet. Svenskarnas utsläpp från flygande, så kallade höghöjdseffekter inräknat, står för runt 10 miljoner ton CO2 om året – i samma storleksordning som personbilstrafiken. Flygindustrins utsläpp inkluderas inte i Paris-avtalet från 2015.

7 artiklar senast uppdaterad .

Debatten om flygandetFölj ämneFöljer ämne
Annons