De stulna regalierna

Begravningsregalier har stulits från Strängnäs domkyrka. En internationell efterlysning har utfärdats.

Annons