Bristerna på Riksrevisionen

Riksrevisorn Susanne Ackum har enligt Dagens Nyheter styrt rekryteringen av egna vänner och låtit utomstående påverka Riksrevisionens arbete. Den 8 juli avgick hon som en följd av granskningen.

Annons