Bilden av Sverige

Från moralisk stormakt och landet lagom till... ja vadå? Har omvärldens syn på Sverige förändrats?

Annons