Barn under samhällets vård

Staten bad 2011 om ursäkt till alla de barn som vanvårdats i familjehem – samtidigt som de stod under samhällets ansvar. SvD granskar placeringen av familjehemsbarn idag och följer upp om riksdag och regering hållit sitt löfte om att göra allt i sin makt att skydda barn från övergrepp.

Annons