Attefallshusen

Attefallshus kan från 2014 byggas utan bygglov på många tomter. Komplementsbyggnaden får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och får användas som permanentbostad. Attefallshusen bär namn efter Stefan Attefall, som var Sveriges bostadsminister 2010–2014.

Annons