Alzheimerkrisen

Forskningen om medicin mot Alzheimers sjukdom har lett till besvikelse efter besvikelse de senaste 20 åren. Mot bakgrund av detta kom en MIT-studie om ljud- och ljusvågor på 40 hertz som ett oväntat nytt spår. Resultaten i djurstudier överraskade forskarna. Nu återstår det att se om de är överförbara på människor.

3 artiklar senast uppdaterad .

AlzheimerkrisenFölj ämneFöljer ämne
Annons