Abortvägrande barnmorskorna

Två barnmorskor som av religiösa skäl vägrar utföra aborter fortsätter nu sin kamp mot svenska landsting, där de vägrats anställning.

Annons