30 år sedan Berlinmurens fall

Den 9 november 2019 har det gått 30 år sedan muren i Berlin öppnades. Vad har Tysklands återförening inneburit för människorna som tidigare bodde på östra respektive västra sidan om muren?

Annons