Annons

Om vi gjort som i USA hade polisen kommit

Publicerad

För länge sedan frågade jag filosofen Bengt Hansson om hans definition av demokrati. Han svarade, ”Att människor har rätt att bestämma över sin vardag”. Det var ett egensinnigt och bra svar. Istället för att ta fasta på konstitutionella aspekter eller demokratin som process eller maktöverföring, naglade Bengt fast folkstyret vid dess nödvändiga grund. Konstitutioner, deliberativa processer och maktöverföring kan inte vara exempel på demokrati. De är medel att uppnå demokrati, att säkra människors rätt att bestämma över sin vardag. Mot det målet bör sedan metoderna mätas.

När vi bodde i Texas bestämde vi själva i ett mycket specifikt avseende. Istället för att sända barnen till skolan undervisade vi dem i hemmet.

Annons
Annons
Annons