Om svenska folket säger ja till euron i folkomröstningen blir Sverige en del av ”Euroland”

Om svenska folket säger ja till euron i folkomröstningen blir Sverige en del av ”Euroland”. Då flyttar makten över räntan i Sverige till Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Om Sverige väljer att fullt ut gå in i valutaunionen EMU så betyder det alltså inte bara att den svenska kronan ersätts med euro som lagligt betalningsmedel. Det betyder också att den rent svenska penningpolitiken upphör och ersätts av den gemensamma penningpolitiken. Efter SvD:s EMU-skola i sommar har läsare fortsatt att höra av sig med frågor. Många frågor handlar just om ECB; om vilket inflytande Sverige skulle få på dess beslut; om målet för penningpolitiken; om den demokratiska kontrollen av ECB.

Svaren på många av frågorna finns i det så kallade Maastrichtfördraget från december 1991. Där, och i den särskilda ECB-stadgan, finns den rättsliga grunden för ECB och för hela valutaunionen. Det övergripande målet för ECB är att slå vakt om prisstabiliteten i ”Euroland”, dvs hålla låg inflation, för att försvara eurons köpkraft. Enligt fördraget ska ECB också bidra till att förverkliga gemenskapens allmänna ekonomiska mål, som hållbar tillväxt och hög nivå i fråga om sysselsättning och social välfärd. Men för ECB har prisstabiliteten alltid företräde framför de andra målen. Huvudansvaret för den allmänna ekonomiska politiken (inklusive finanspolitiken) ligger kvar hos medlemsländernas regeringar.

Annons
Annons
Annons