Annons

Tove Lifvendahl:Om gemenskap

Foto: Joanna Andreasson

Ett tal till nationen på Sveriges nationaldag.

Under strecket
Publicerad

Jag hade förmånen att få växa upp,
med S-politikerns,
ecklesiastikministerns och tidningsmannen Arthur Engbergs ord,
i det landet, där sjöarna ler

Jag bodde i landskapet där bergen är blåa och där sommarnattens ljus
inte går att beskriva för någon
som inte har vakat från sen natt till tidig morgon vid Ljusnans strand
Dygnat, som ungdomarna numera säger

Annons
Annons
Annons