Annons
X
Annons
X

Olyckor med cykel ökar drastiskt

Singelolyckor med cyklister har ökat drastiskt de senaste tre åren. Under våren och försommaren i år skedde närmare 48 procent fler olyckor i Stockholm jämfört med motsvarande period 2010, enligt ny statistik från Transportstyrelsen.

[object Object]
Sara Hallsund, 41 år, reklamansvarig, Bromma: ”Jag cyklar året runt och är en ganska van cyklist. I mitten på maj cyklade jag på Norr Mälarstrand i Stockholm. Efter en stund fick jag möte av en man. Plötsligt missbedömde han avståndet till ett portabelt stålstaket, som lutade in över cykelvägen. Hans styre träffade staketet, och han kom över på andra sidan vägbanan – rakt mot mig. Han kom farande med hela sin kraft mot mig, och träffade mig i sidan. Jag slogs mot marken, ner i ett buskage. Jag var oskyddad, trots att jag hade hjälm. Det är anmärkningsvärt att tillfälliga stålstaket ska få stå så där och vara en trafikfara. De senaste åren har det blivit trängre på cykelbanorna och allt fler cyklar fort.” Foto: DAN HANSSON

För två veckor sedan var Anders Rudolfsson på väg hem från jobbet i centrala Stockholm. Plötsligt fastnade framdäcket på cykeln i ett spårvagnsspår – och han ramlade handlöst.

– Jag hade inte en chans utan föll hastigt – rakt mot körbanan. Allt gick så fort att jag inte förstod vad som hände.

Hjälmen sprack. Anders Rudolfsson gjorde illa knäet, höften och ena armbågen. Men han klarade sig från allvarliga skador.

Annons
X

– Alla kör fort, även jag. Samtidigt är det litet utrymme för cyklister på många håll, så det kan vara riskfyllt, säger han.

Antalet cykelolyckor i Stockholm har ökat generellt sedan 2010 – och ökningen är särskilt påtaglig när det gäller singelolyckor. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet singelolyckor i kommunen från 356 till 434 stycken, och ökningen fortsätter kraftigt uppåt, enligt statistik från Transportsstyrelsen, som baseras på polis- och sjukhusrapporter. Fram till och med maj i år hade 127 olyckor inträffat, att jämföra med 86 under motsvarande period 2010.

Enligt Anna Niska, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, beror ökningen till stor del på att allt fler cyklar. Vintern 2010 och 2011 snöade det mer än 2012, vilket sannolikt medförde att färre cyklade under dessa månader. Men Anna Niska pekar på fler orsaker.

– Vinterväghållningen håller inte den standard man kan önska sig. Hastigheten har också betydelse. När folk cyklar snabbt ökar risken för olyckor, säger hon.

Singelolyckornas stora omfattning bekräftas även av flera försäkringsbolag. Helena Stigson, projektledare och ansvarig för trafiksäkerhetsforskningen på Folksam, säger att nästan sju av tio av alla deras olycksfallsärenden som rör cyklister är singelolyckor.

– Det handlar oftast om personer som har cyklat omkull på grund av halka eller på grund av brister i vägbanan, som gropar och hål, säger hon.

Men Helena Stigson framhåller samtidigt att det är relativt vanligt att cyklister kör in i andra cyklister. I närmare vart tionde fall har cyklister krockat med varandra.

I Hagaparken i Solna kommun har Kungliga Djurgårdsförvaltningen satt upp olika hinder för att begränsa cyklisternas hastighet och framfart. Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna med ansvar för stadsbyggnad, välkomnar initiativet. Han säger att det är av stor vikt att man begränsar cyklisternas hastighet, till exempel med grindar och gatustenshinder. Men han betonar också att det är viktigt att diskutera hur folk faktiskt cyklar.

– I Sverige har cyklisterna väldigt bråttom. Det är ett tuffare tempo, ett tuffare klimat, än i cykelländer som till exempel Danmark. Många män cyklar i träningskläder och skyndar fram. Vi måste prata om hur vi uppträder mot varandra i trafiken, säger Anders Ekegren.

I Stockholm har Alliansen i år avsatt 25 miljoner kronor extra på bland annat beläggningsarbete och underhåll för att få stopp på det ökade antalet cykelolyckor. Däremot tänker den borgerliga majoriteten inte göra något åt cyklisternas hastigheter.

– Vi kommer inte åt problemen genom att begränsa hastigheten. Jag tror mer på att bygga infrastruktur som gör att det blir säkrare för cyklisterna, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C), som är öppen för att bygga nya ”cykelmotorvägar”, där cyklister skulle kunna cykla snabbt och samtidigt säkrare än på vanliga cykelvägar.

– Vi har inget skarpt förslag ännu, men det är helt klart intressant.

Anders Rudolfsson har inte slutat cykla efter olyckan i mitten av juni. Men han har blivit mer försiktig. Han anser att en stor del av ansvaret ligger på cyklisterna själva.

– Många gator är hårt trafikerade, och cyklister korsar varandra ofta i hög fart. Det är viktigt att man har uppsyn – annars kan det gå illa.

LÄS OCKSÅ:
Supervägar ska locka fler att ta cykeln

Annons
Annons
X

Sara Hallsund, 41 år, reklamansvarig, Bromma: ”Jag cyklar året runt och är en ganska van cyklist. I mitten på maj cyklade jag på Norr Mälarstrand i Stockholm. Efter en stund fick jag möte av en man. Plötsligt missbedömde han avståndet till ett portabelt stålstaket, som lutade in över cykelvägen. Hans styre träffade staketet, och han kom över på andra sidan vägbanan – rakt mot mig. Han kom farande med hela sin kraft mot mig, och träffade mig i sidan. Jag slogs mot marken, ner i ett buskage. Jag var oskyddad, trots att jag hade hjälm. Det är anmärkningsvärt att tillfälliga stålstaket ska få stå så där och vara en trafikfara. De senaste åren har det blivit trängre på cykelbanorna och allt fler cyklar fort.”

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 3

Anders Rudolfsson, 56 år, småföretagare, Lidingö: ”Jag var på väg hem från jobbet, och cyklade Birger Jarlsgatan, som är rätt stökig med all trafik. När jag kom fram till Nybroplan kör däcket helt plötsligt ner på spårvagnsspåret. Det tog tvärstopp. Jag hade inte en chans utan föll hastigt – rakt mot körbanan. Hjälmen sprack, och jag gjorde illa knäet, ena armbågen och höften. Tänk om jag inte hade haft hjälm! Det kunde ha gått mycket värre. Tack och lov kom det ingen bil just då. Det går väldigt fort när man cyklar. Alla kör fort, även jag. Samtidigt är det litet utrymme för cyklister på många håll, så det kan vara riskfyllt.”

Foto: DAN HANSSON Bild 2 av 3

Åsa Fernkvist, 42 år, dietist, Sollentuna: ”Jag var på väg hem från jobbet och cyklade förbi köpcentret Stinsen i Sollentuna. Då körde jag rakt ner i en grop på marken – och föll handlöst. Gropen var inte särskilt djup, några centimeter, men tillräckligt djup för att välta hela cykeln och mig. Jag insåg snabbt att det inte skulle gå bra. Jag hade slagit ansiktet i marken och hade blåmärken längs hela höger sida på kroppen, på armbågen, knäet, höften och foten. En snäll person ringde efter ambulans. Jag fick en hjärnskakning. Det är bra att folk cyklar men det finns riskmoment. Politikerna borde prioritera att bygga bra cykelvägar och se till att underhållet sköts.”

Foto: INGVAR KARMHED Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X