Annons

Olyckligt om Vattenfall blir föremål för politisk smutskastning

Nu höjs många röster för att regeringen borde ingripit och fattat beslut i stället för bolagets ledning. Men anförtror vi inte styrelserna att fatta de affärsmässiga besluten kan vi lika gärna vara utan bolagen och driva all gemensam verksamhet via departementen, skriver finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Under strecket
Publicerad

Vattenfalls nyligen presenterade kvartalsrapport understryker de utmaningar bolaget står inför. Nedskrivningarna av Nuon tillsammans med ägandet av den stillastående tyska kärnkraften och koldioxidtung kolkraft är stora utmaningar. Med facit i hand kan det konstateras att, som bolaget sagt, priset för Nuon var högt och att det finns flera frågor att ställa kring Vattenfalls expansion i Tyskland i början av 2000- talet. I detta läge är det viktigt att staten agerar som en ansvarsfull och framåtblickande ägare.

När det gemensamma ägandet är som bäst kombinerar det god avkastning med höga ambitioner för social och miljömässig hållbarhet. En sämre sida är när ägandet blir föremål för politisk pajkastning. Svenska staten styr över de gemensamt ägda bolagen bland annat genom riktlinjer som beslutas på stämmor, uppdrag som beslutas i riksdagen och genom att fastställa ekonomiska mål. Dessutom utser man styrelser som sedan lyder under aktiebolagslagen. Själva skötseln av bolaget ligger på styrelsen medan staten har ägarrollen. Till exempel var det i Vattenfalls styrelse som beslutet att förvärva Nuon fattades.

Annons
Annons
Annons