X
Annons
X

”Olycklig förändring ur ett samhällsperspektiv”

undefined
Foto: Tor Johnsson

Såväl David Janssons och Tomas Germundssons som Sofia Celes replik missar vår poäng och tillskriver oss åsikter och hållningar som vi inte argumenterar för. Vår poäng är att universitetsvärlden och statsmakterna behöver reflektera kring hur samhällsvetenskapernas förutsättningar för internationalisering skiljer sig från en del andra vetenskapsområden. Den empiri som vi redovisar dessförinnan syftar till att bygga under det argumentet, inte till att redogöra för vår syn på kunskap, samhällsforskningens karaktär eller att recensera dagens eller tidigare generationers samhällsforskare, etcetera.
Som vi tolkar empirin förefaller internationaliseringen, bland alla sina förtjänster, också medföra en förändring som innebär att en allt mindre del av den samhällsvetenskapliga (åtminstone kulturgeografiska) forskningen relaterar till, och är avsedd för, avnämare i det samhälle som finansierar den. Vi tror att denna förändring är olycklig ur såväl ett samhällsperspektiv som ur ett inomvetenskapligt perspektiv.

Foto: Tor Johnsson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X