Recension

Läsningar av IntetOlsson skriver glasklart om Intet - tag och läs!

Enligt Mäster Eckhart kan Gud bara beskrivas i negativa termer.
I sin nya bok Läsningar av Intet skriver Anders Olsson om den litterära figuren ”Intet”, om dess betydelser hos skilda diktare och dess filosofiska och religiösa förutsättningar. Redan i bokens första rader visar Olsson hur Emily Dickinson med enkla medel låter ”Intet” skifta betydelse:

Publicerad
Annons

By homely gift and hindered Words
The human heart is told
Of Nothing -
”Nothing” is the force
That renovates the World -

Citationstecken, tankstreck, en kontrast mellan det hemtama i början och världen i slutet: så övergår ”Intet” från att vara ett passivt objekt till ett omskapande subjekt, rentav till det omskapande subjektet, den allt förvandlande kraft som förnyar världen. ”Vad är Intet för kraft, och hur skall man beskriva den?”, frågar Olsson, och inventerar sedan dess skilda betydelser och figurationer hos mystiker som Mäster Eckhart och Juan de la Cruz, filosofer som Schopenhauer och Nietzsche, och poeter som Stagnelius, Baudelaire, Mallarmé, Rilke, Stevens, Södergran och Ekelöf.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons