Annons

”Ologiskt ändra grundlag för att stoppa Lexbase”

Lexbase är en av mycket få söktjänster för rättsdatabaser som uppfyller samtliga krav i yttrandefrihetsgrundlagen för erhållande av utgivningsbevis. Regeringen måste förklara varför den vill stoppa exempelvis Lexbase medan sökttjänster som inte uppfyller kraven ska kunna få grundlagsskydd, skriver Magnus Gröndal, Lexbase.

Publicerad
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Foto: Yvonne Åsell

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har på debattplats i Svenska Dagbladet den 15 februari 2018 förklarat regeringens syn på internetbaserade tjänster som erbjuder allmänheten att ta del av domar och beslut från svenska domstolar och andra myndigheter. Han upplever att det är ett problem att brottmålsdomar kan publiceras på webbplatser med grundlagsskydd. Det mest uppmärksammade exemplet är enligt ministern lexbase.se som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från domstolar och myndigheter. Detta har resulterat i att regeringen lämnat förslag på ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen till riksdagen. Ministern uppger att regeringens förslag till ändrade regler av databasregeln innebär att hemsidor som sammanställer och sprider uppgifter som innefattar dömda personer ska kunna förbjudas. Det finns åtskilligt i förslaget som kan ifrågasättas men jag ska i detta inlägg begränsa mig till en specifik fråga som bör besvaras innan riksdagen ska ta beslut i frågan.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 2

Magnus Gröndal.

Foto: Lexbase Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons