Annons

Olofsson tror på planekonomi i klimatdebatten

Maud Olofssons sätt att se på klimatåtgärderna vittnar om en otroligt pessimistisk syn. Om bara riksdagen ska besluta om klimatåtgärder sänder hon också signalen att folk inte behöver göra någonting, skriver Maria Wetterstrand (MP).

Under strecket
Publicerad

Det finns stora och tydliga skillnader mellan alliansens och de rödgrönas klimatpolitik för den kommande tioårsperioden. Under denna period har regeringen som ambition att minska de klimatpåverkande utsläppen i Sverige med bara sju procent. Det är en ynklig ambition efter en mandatperiod när klimatfrågan stått allra högst på dagordningen och det finns en stor beredskap hos allmänheten för att vidta åtgärder. Vi rödgröna vill minska utsläppen fyra gånger så mycket under samma tid. Jag vill sätta ett riktigt ambitiöst mål för att jag är övertygad om att det spelar roll. I verkligheten.

Genom att sätta ett ambitiöst mål om utsläppsminskningar visar vi alla i hela samhället att vi menar allvar med att bli ett modernt föregångsland. Vi visar företagen att det kommer löna sig att satsa på klimatsmart teknik och utveckla nya energieffektiva produkter. Vi visar fastighetsägarna att det är läge att isolera huset och sätta upp solceller på taket. Vi uppmanar kommunerna att investera i bättre kollektivtrafik och renovera bostäder så att de drar mindre energi.

Annons
Annons
Annons