Annons

Oljans dominerande roll som råvara är hotad

Publicerad

I en artikel under SvD Brännpunkt 17/10 med titeln ”Oljeprisfallet oroande tecken” hävdar Peak-Oil förespråkaren Kjell Aleklett att ett sänkt oljepris innebär ekonomiska svårigheter. Logiken är lika svår att förstå som Alekletts ständiga hävdanden att oljetillgångarna sinar och att oljan snart tar slut. Aleklett förfäktar att olja inte är underkastad de sedvanliga villkoren på en marknad, det vill säga att ett högre pris sänker efterfrågan och ett lägre pris ökar efterfrågan. En råvara som olja tar inte slut utan marknadsekonomin leder till att efterfrågan minskar om priset blir för högt och oljan får förbli liggande i marken. Detta marknadsresonemang har Aleklett ständigt viftat bort.

Nu hävdar Aleklett att peak oil inte innebär att oljan tar slut utan att efterfrågan på olja tar slut. Det är alltså inte längre fråga om peak oil från produktionssynpunkt utan nu är det från efterfrågesynpunkt. Det innebär att Aleklett helt vänt på sitt tidigare resonemang. I Financial Times lanserades för ett tag sedan begreppet peak oil demand i stället för peak oil. Nu försöker Aleklett hävda att det är detta han menar och att han därigenom nu har anslutit sig till sina kritikers resonemang.

Annons
Annons
Annons
Annons