Oljan ett lyft för Fortum

Oljesektorn lyfter Fortum men den ska avknoppas i år. Och på kraftsidan är det statskontrollerade bolaget lika stort i Sverige som hemma i Finland.

Under strecket
Publicerad
Annons

Oljeboomen 2004 ökade markant lönsamheten i Fortums stora raffinaderirörelse även om resultatet blev något sämre i slutet av året. Mer än halva Fortums intäkter kommer från oljeraffinering.
För oljesektorn totalt handlar det om 75 procent av knappa 12 miljarder euro eller 106 miljarder kronor. Fortum är Finlands störs-ta energibolag och nummer tre i Sverige efter Vattenfall och Sydkraft.
När oljan knoppas av i vår, huvudsakligen genom utdelning till aktieägarna varav finländska staten har 60 procent, kommer Fortum att krympa rejält. Utan det mycket förmånliga köpet 2002 av Stockholms 50 procent i dåvarande Birka Energi, skulle Fortum utan olja ha vägt ganska lätt.

Trots det starkt förbättrade resultatet för raffinering är det elproduktion, värme och eldistribution som genererar de högsta vinstnivåerna. Här fyller Sverige på de finländska vinsterna minst lika bra som hemmamarknaden.
I distribution och elnät är Fortum mer än dubbelt så stort i Sverige som i Finland.
Elpriset föll 2004 och Fortums
omsättning inom kraftgenerering minskade med 600 miljoner euro till 2,1 miljarder euro. Genom framgångsrik hedging, elen säljs i förvägs, kunde Fortum begränsa prisnedgången för egen del.
Dessutom kom en större andel av kraften från mer lönsam vatten- och kärnkraft. Vattenkraften finns främst i Sverige medan Fortum har kärnkraft i båda länderna.
Summa summarum lyckades Fortum öka vinsten från kraft- generering med 120 miljoner euro 2004 till 725 miljoner euro. Vinsten från distribution och nät var stabil med riktning uppåt.

Annons
Annons
Annons