Annons
X
Annons
X

Olja från rutten fisk i hälsokost

Fiskoljan i kapslarna på hälsokosthyllan kan komma från rutten fisk. Nu skärper EU reglerna för import från bland annat Chile, Peru och Marocko. Men av hänsyn till producenterna får importolja som inte uppfyller hygienkraven fortsätta att säljas till konsumenterna i flera år.

En stor del av den fiskolja med omega-3 som säljs som kosttillskott i hälsokostbutiker och snabbköp importeras till EU från länder som Peru, Chile och Marocko. Källan är ansjovis och sardiner som mals i sin helhet och där oljan utvinns genom kallpressning, uppvärmning eller extraheras med kemikalier. En del kommer också från restbitar från konsumtionsfisk. Oljan från dessa länder kallas 18–12-olja och känns igen på andelen omega-3-fettsyror: 18 procent EPA och 12 procent DHA.

EU har länge gett dispens för lägre krav på kvaliteten på den importerade oljan än på den olja som produceras inom EU. Men med kraftigt stigande priser och efterfrågan har det följt rapporter om hur lycksökare och dåliga partier letat sig in på marknaden. Så sent som förra året varnade vd:n för ett brittiskt hälsokostföretag för olja från rutten rysk fisk från Barents hav.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Fiskolja som ingår i livsmedel ska komma från en anläggning som är avsedd för att producera livsmedel till människor, inte djurfoder, säger Karin Winberg, avdelningsdirektör på Livsmedelsverket.

  Annons
  X

  –De nya reglerna ställer samma krav på hygien och redlighet på den olja som importeras från tredje land som tidigare ställts på olja från EU. Det kommer att bli en del anläggningar som inte klarar kraven, säger Karin Winberg.

  Tidigare har det inte krävts färsk råvara. Det innebär att oljan kan ha kommit från rutten fisk.

  Lennart Johanson som är expert på livsmedelshygien vid EU-kommissionen i Bryssel pekar på problemen i exempelvis Peru, med många små båtar utan egna kylar som köar med fångst vid fabriker med underdimensionerade kylrum.

  –Det har funnits logistikproblem, men rutten fisk får inte användas med de nya reglerna. Tidigare har man haft möjlighet att använda lite olika saker i produktionen, säger Lennart Johanson.

  Om råvaran är dålig härsknar fettet lättare även under senare produktionsled.

  Grundregeln är att fett härsknar lättare ju mer fleromättade fettsyror det består av. De fettsyror som efterfrågas mest, EPA och DHA, härsknar lättast. De långa transporterna från Sydamerika är därför en utmaning som måste ske med obruten kylkedja.

  Härsket fett luktar och smakar illa men om oljan finns inne i en gelatinkapsel döljs de obehagliga aromerna för konsumenten, som kan få en indikation via sura uppstötningar.

  De få mätningar som gjorts av kvaliteten, av myndigheter och medier, har utgått ifrån det så kallade peroxidtalet som är ett kemiskt mått på härskning. Problemet är att det talet bara ger utslag i ett inledande skede av härskningen. Dessutom kan producenterna ta bort de ämnen som uppstår i härsken olja då den raffineras.

  EU inför istället ett nytt mått på hygienen som utgår ifrån risken för bakterietillväxt: halten av flyktiga kvävebaser.

  Jon Aulie är expert på marina oljor vid Fiskeri- och havbruksnæringens landsorganisation, FHL, som är de norska producenternas branschorganisation.

  –Det nya måttet ger en bättre bild av oljans hygieniska kvalitet i alla led, att den inte innehåller bakterier och inte är farlig att konsumera.

  Han tror att företagen kommer att klara omställningen.

  –Jag tycker inte att man ska dramatisera det hela för mycket. Det är egentligen inte ett så stort gap mellan kraven på livsmedel och djurfoder, säger Jon Aulie.

  Omställningen underlättas också, enligt Aulie, av att EU till slut gick med på att kompromissa om definitionen på färsk fisk. Istället för en gräns på 24 timmar accepteras nu 36 timmar utan kylning.

  De nya reglerna träder i kraft för tillverkning från och med den 30 april, men olja som inte uppfyller kraven får importeras till EU ända till den 30 juni 2009.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X