Olika smarta förpackningar

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns en rad olika typer av aktiva förpackningar som används inom lika många olika kommersiella områden. Det finns exempelvis förpackningslösningar som utnyttjar:
modifierad atmosfär
etylenabsorbenter
syreabsorbenter
fuktabsorbenter
ätbara filmer
tid-temperatur-indikatorer

Dessutom finns förpackningar som fungerar:
temperaturreglerande
antimikrobiellt (dödar bakterier)
genom att de avlägsnar icke-önskvärda substanser
genom att de tillför önskade substanser

Annons
Annons
Annons