Annons
X
Annons
X

Olika meningar om friheten i Fri tanke

REPLIK Tankesmedjan Fri tanke är fristående från Humanisterna och har inget med deras krav på förbud mot manlig omskärelse att göra, skriver Esil Franck.

Jag vill stå till svars för åsikter jag öppet ger uttryck för. Jag varken kan eller vill svara för sådant jag aldrig uttalat mig om.

Det gäller t ex debatten om omskärelse av pojkar på religiös grund.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jag vill heller inte bli pådyvlad tillhörighet till sammanhang jag inte är med i. Jag är inte med i Humanisterna och kommer inte heller att gå med.

  Annons
  X

  Jag deltar i det fria tankeutbytet i tankesmedjan Fri Tanke som inte binder upp deltagarna till någon speciell ståndpunkt i någon speciell fråga.

  Att misstänkliggöra mitt ledarskap för Forum för levande historia utifrån dessa felaktiga premisser är därför utan grund. Grundmurat är däremot mitt engagemang att i ord och handling hedra minnet av Förintelsens offer och bidra till att motverka alla former av antisemitism.

  Eskil Franck, generaldirektör för Forum för levande historia

  SVAR TILL ESKIL FRANCK

  Den tankesmedja inom vars ram Eskil Franck säger sig vilja delta i ”det fria tankeutbytet” är samtidigt en tankesmedja vars chef säger sig vilja driva kravet på förbud mot manlig omskärelse. Friare än så är inte tankeutbytet i ”Fri Tanke” och mer humanistiska än så är inte Humanisterna. På Fri Tankes hemsida ansluter sig Eskil Franck utan minsta förbehåll till den nya tankesmedjan. Det bör naturligtvis stå chefen för Forum för levande historia helt fritt att tänka fritt (även om jag kan tänka mig andra sammanhang att göra det än hos just Humanisterna). Än så länge har jag dock inte fått veta vad Eskil Franck tycker och tänker om kravet på förbud mot manlig omskärelse.

  Göran Rosenberg

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X