Annons
X
Annons
X

Professor: Miljardbyggen av sjukhus i Stockholm är olagliga

Det saknas giltiga beslut för sjukhusinvesteringar på nästan 10 miljarder kronor i Stockholmslandstinget. Landstingets fastighetsbolag har utan befogenheter skrivit kontrakt med flera byggföretag om de strategiska investeringar som pågår vid akutsjukhusen.

– Det står i strid med kommunallagen. Det är beslut som bara politikerna kan fatta, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

KS Huddinge sjukhus.
KS Huddinge sjukhus. Foto: Tomas Oneborg

Just nu görs några av de allra största investeringarna i Stockholmssjukvården. Och då handlar det inte om upphandlingen av Nya Karolinska i Solna – utan om de omfattande investeringar som sker på de övriga sjukhusen.

SvD kan i dag avslöja att minst tio stora byggprojekt, tillsammans värda 9,7 miljarder kronor, har upphandlats på ett sätt som strider mot kommunallagen. Här finns fyra kontrakt på över en miljard vardera varav det dyraste på två miljarder gäller en helt ny byggnad på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Andra om- och nybyggnationer görs på exempelvis Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus.

Investeringsvågen behövs för att möta den stora befolkningsökningen, men också för att kompensera att det blir färre vårdplatser på Nya Karolinska än som finns på nuvarande gamla KS. Den nya organisationen av sjukvården i Stockholms län ligger inte i fas, det skiljer flera år även om man försöker bygga i kapp.

Annons
X
Södersjukhuset. Foto: Lars Pehrson

Men flera av byggprojekten har inte upphandlats på ett lagligt vis av den politiska landstingsledningen. Alla investeringar ska egentligen beslutas politiskt i landstingsfullmäktige, och de inledande besluten om genomförande och inriktning har också tagits där. Med dessa beslut har man lagt fast budgetramen och vad som ska göras.

Men där slutar spåren av de politiska besluten.

Därefter ska nämligen själva upphandlingen göras, och för det krävs ett förfrågningsunderlag, och beslut om vem som får kontraktet, ett så kallat tilldelningsbeslut. Och i avtalen spikas sedan alla villkor och detaljerna i de ekonomiska överenskommelserna.

Det normala vid inköp av medicinsk-teknisk utrustning och andra investeringar i sjukvården är att politikerna i landstingsstyrelsen klubbar alla tilldelningsbeslut om beloppet är högre än 50 miljoner kronor. Är det under detta belopp har landstingsdirektören delegation att ta besluten.

Men med miljardprojekten har man inte följt detta. Och detta trots att fullmäktige sagt att det är landstingsstyrelsen som ska ansvara för investeringarna.

Exakt vad som har hänt är svårt att följa, men helt klart är att de avgörande besluten inte har tagits av de ansvariga politikerna. I stället är det grupper av tjänstemän och konsulter som på egen hand genomfört upphandlingarna, och där miljardbesluten har tagits i det landstingsägda fastighetsbolaget Locum.

Och det är inte ens Locums styrelse som fattat dessa beslut, utan bolagets VD.

Danderyds sjukhus. Foto: Tomas Oneborg

Det vill nu fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M) ändra på sedan SvD börjat ställa frågor om bygginvesteringarna. Han säger att han vill ha en demokratisk insyn i beslutsprocessen och harmonisera reglerna för alla typer av investeringar.

Det förändrar dock inget i sak, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Det finns ingen demokratisk insyn i en sådan bolagiserad förvaltning. Man kopplar ur det lokaldemokratiska systemet när inte de förtroendevalda i fullmäktige, styrelser eller nämnder fattar de slutgiltiga besluten. Och det gäller även om man har folkvalda i bolagets styrelse.

Här finns det bara fullmakter där tjänstemän vidaredelegerar uppgifter till bolagets personal i en härlig röra. Det är en besynnerlig ihopblandning där man rundar kommunallagen.

Enligt Olle Lundin är de informella besluten om sjukhusinvesteringarna helt enkelt inte förenliga med kommunallagen.

– Det finns inga giltiga politiska beslut att föra över befogenheter från landstinget till ett bolag. Det är bara politiker som kan göra det, men här finns det bara fullmakter där tjänstemän vidaredelegerar uppgifter till bolagets personal i en härlig röra. Det är en besynnerlig ihopblandning där man rundar kommunallagen.

Danderyds sjukhus. Foto: Tomas Oneborg

Enligt kommunallagen måste alla principiella och strategiska investeringar beslutas av folkvalda politiker. De kan inte delegeras till någon annan. I dokument som SvD läst står uttryckligen att Locum ska hyra ut lokaler och göra upphandlingar av tekniskt underhåll i befintliga fastigheter. För det har Locum fått fullmakter. Däremot ska man inte ansvara för strategiska investeringar.

Ändå har man nu gjort det – och beslutat om rekordinvesteringar som påverkar hela sjukvårdens organisation.

Men Paul Lindquist (M) menar att genomförandebesluten i fullmäktige räcker:

– Därefter är det en exekvering som Locum ska göra och det har bolaget fått fullmakt för. Jag känner inte till att det skulle vara förbjudet enligt kommunallagen. Det blir dessutom extremt trögt om man för tillbaka alla upphandlingsbeslut till fullmäktige. Man måste hitta en balans där fullmäktige fattar de stora viktiga besluten men inte lägger sig i små detaljbeslut.

KS Huddinge sjukhus. Foto: Tomas Oneborg

Men här skriver en VD under miljardkontrakt utan att några politiker ger klartecken till detaljerna? Vem är ansvarig om det uppstår några fel?

– Det finns två ansvariga. En är VD, den andra är styrelsen som är kollektivt ansvarig för de beslut de fattar eller inte fattar, säger Paul Lindquist.

Om tjänstemannen beslutat något utan delegation så går det inte att överklaga eftersom beslutet egentligen inte finns. Och då kan det heller inte överprövas kommunalrättsligt.

Professor Olle Lundin menar att syftet med den här hanteringen kan handla om att vinna tid, men också minimera den demokratiska öppenheten och se till att besluten inte kan överklagas.

– Samtidigt har man nu satt sig i ett jätteskumt läge med beslut som egentligen inte finns.

Hur menar du?

– Utgångspunkten i kommunallagen är att politiska beslut kan överklagas, och det gäller även tjänstemannabeslut om det är fattat på delegation för då är det gjort på nämndens vägnar. Men om tjänstemannen beslutat något utan delegation så går det inte att överklaga eftersom beslutet egentligen inte finns. Och då kan det heller inte överprövas kommunalrättsligt.

Byggprojekten pågår redan och så länge de existerande avtalen mellan Locums VD och byggföretagen gjorts upp i god tro gäller de civilrättsligt.

Men var ligger ansvaret egentligen?

– Det är en oerhört bra fråga. Man har rört ihop olika saker och jag vet faktiskt inte om man kan ta upp det i något juridiskt sammanhang. Däremot finns det väl en drös med politiskt ansvariga som inte har gjort det de egentligen borde ha gjort, säger Olle Lundin.

Annons

KS Huddinge sjukhus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 6

Södersjukhuset.

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 6

Danderyds sjukhus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 6

Danderyds sjukhus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 6

KS Huddinge sjukhus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 5 av 6
Bild 6 av 6
Annons
X
Annons
X