Annons
X
Annons
X

Olagliga bosättningar kan inte accepteras

Vi kan omöjligt ha parallella lagsystem för olika medborgare. Därför är det rätt att genomföra avhysningar av olagliga bosättningar, skriver Erik Slottner (KD) och Sofia Modigh (KD).

Foto: LEIF R JANSSON/TT

REPLIK | EU-MIGRANTER

Den fria rörligheten gäller inte tiggeri utan arbete och studier.
Erik Slottner och Sofia Modigh

**Ewa Larsson (MP), **t f socialborgarråd, skriver på SvD Brännpunkt (16/3) om hemlösa EU-medborgare och tiggare. Dessvärre innehåller inte artikeln några tydliga besked om vad majoriteten vill i frågan. Kristdemokraterna har ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen. Låt oss först fastslå några utgångspunkter för vårt resonemang.

Det europeiska samarbetet vilar på den fria rörligheten – utan den förlorar EU sitt existensberättigande. Men den fria rörligheten gäller inte tiggeri utan arbete och studier. Boende och försörjning förväntas man ordna på egen hand. Kommunerna har en socialtjänst, ett bostadsförsörjningsansvar och en skolplikt. Detta ansvar har vi dock för invånare som är skrivna i kommunen, inte för människor som bor i andra svenska kommuner eller i andra EU-länder.

Annons
X

Sverige har förmodligen världens generösaste invandringspolitik med en stark asylrätt och fri arbetskraftsinvandring. Den politiken har Kristdemokraterna varit med om att genomföra och den står vi fortsatt bakom. Vi kan dock inte öppna upp för särskilda rättigheter för personer som saknar asylskäl men som tillfälligt vistas i landet. Miljöpartiet har tidigare drivit frågan om ”tak över huvudet-garanti” för EU-migranter i hela landet. En sådan politik skulle på sikt hota hela asylrätten.

**Det är också viktigt **att slå fast att svensk lag gäller i Sverige och att den gäller för alla som vistas här. Vi kan omöjligt ha parallella lagsystem för olika medborgare. Därför är det rätt att genomföra avhysningar av olagliga bosättningar. Vi är därmed kritiska till att majoriteten i stadens budget 2015 skriver att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”.

Vi anser att lösningen endast finns i personernas hemländer. Vi tror att följande åtgärder kan bidra till att hantera frågan om tiggande EU-medborgare:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • EU måste hjälpa till med att bygga upp fungerande strukturer och myndigheter i fattiga EU-länder. Inte minst krävs en fungerande socialtjänst i respektive land. Vi är öppna för att Stockholm ska kunna bidra i detta arbete med kompetensförsörjning.

  • Sverige behöver nationella riktlinjer för arbetet med hemlösa EU-medborgare och tiggare. Som det är nu agerar kommunerna enskilt och utan samordning. Det är i längden helt ohållbart.

  • I Köpenhamn finns ett projekt för utsatta EU-medborgare som vill återvända till sina hemländer. Utöver hjälp med hemresan erbjuds hjälp med att etablera kontakter med sociala myndigheter i hemlandet och med andra lämpliga organisationer. Vi vill att Stockholm tittar närmare på Köpenhamn för att se om vi kan införa liknande insatser.

  • Det civila samhället behöver ett tydligare politiskt stöd, såväl ekonomiskt som moraliskt. Det arbete som föreningsliv, kyrkor och hjälporganisationer utför är ovärderligt. Till exempel hjälper svenska hjälporganisationer fattiga kommuner i Rumänien med lån till medfinansiering av EU-projekt. Utan detta stöd skulle projekten inte kunna genomföras. Regeringens slopande av avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer som Kristdemokraterna infört är direkt stötande.

  • Vi kan inte acceptera olagliga bosättningar. Det är därför helt rätt att polisen och kronofogden i samarbete med kommunerna genomför avhysningar. Denna process drar dock ofta ut på tiden och behöver effektiviseras. Kommunen måste få större befogenheter att säkerställa att ordningslagarna följs. Det är inte heller rimligt att en och samma person blir avhyst vid flera tillfällen från i princip samma plats. Ett beslut om avhysning måste därför kunna gälla ett större område.

  • Stockholm ska se över möjligheten att skaffa lämpliga vänorter i Rumänien och Bulgarien och genom detta arbete bidra till att bygga upp fungerande samhällen med skola, socialtjänst och infrastruktur. Kommuner får inte ge bistånd, men vänorter är ett sätt att samarbeta och ge nödvändigt stöd.

  **Hur ser Ewa Larsson **(MP) på dessa förslag?

  ERIK SLOTTNER (KD)

  gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

  SOFIA MODIGH (KD)

  ledamot i kommun- fullmäktige samt ersättare i socialnämnden

  Fler debattartiklar om romer:

  Läs även

  Annons
  Foto: LEIF R JANSSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X