”Olaglig skolmat slår ut svensk produktion”

Offentliga skattemedel används till att handla varor som strider mot vår egen lagstiftning. Borde inte våra skolbarn få mat som är producerad enligt svensk lag? Det frågan ställer Staffan Danielsson (C) och Christina Enudd Nordström, Hushållningssällskapet Östergötland.

Under strecket
Publicerad
Foto: DAN HANSSON
Annons

Grisar utan svans, näbbklippta höns och nötboskap som slaktas utan bedövning är vanligt förekommande i många europeiska länder. Faktiskt så vanligt att det endast är i Sverige, Schweiz och Finland där man förbjuder sådan hantering.

I vårt land är det lyckligtvis olagligt att stympa djuren på det här sättet, Sverige har världens strängaste lagstiftning för djurskydd. Våra politiker har bestämt att djur ska behandlas som kännande varelser. Det är dessutom en yrkesstolthet hos våra bönder att hantera djuren väl. Välhanterade djur har sällan beteendestörningar, är mindre sjuka och blir naturligtvis en ”bättre” slutprodukt. Skulle en svensk uppfödare missköta sina djur skulle det vara straffbart.

Annons
Annons
Annons