Annons
X
Annons
X

Olaglig skolmat slår ut svensk produktion

Offentliga skattemedel används till att handla varor som strider mot vår egen lagstiftning. Borde inte våra skolbarn få mat som är producerad enligt svensk lag? Det frågan ställer Staffan Danielsson (C) och Christina Enudd Nordström, Hushållningssällskapet Östergötland.

Foto: DAN HANSSON

BRÄNNPUNKT | MATEN

Grisar utan svans, näbbklippta höns och nötboskap som slaktas utan bedövning är vanligt förekommande i många europeiska länder. Faktiskt så vanligt att det endast är i Sverige, Schweiz och Finland där man förbjuder sådan hantering.

I vårt land är det lyckligtvis olagligt att stympa djuren på det här sättet, Sverige har världens strängaste lagstiftning för djurskydd. Våra politiker har bestämt att djur ska behandlas som kännande varelser. Det är dessutom en yrkesstolthet hos våra bönder att hantera djuren väl. Välhanterade djur har sällan beteendestörningar, är mindre sjuka och blir naturligtvis en ”bättre” slutprodukt. Skulle en svensk uppfödare missköta sina djur skulle det vara straffbart.

Även när det gäller odling av spannmål, grönsaker och frukt har vi en sträng lagstiftning kring besprutning med kemiska bekämpningsmedel. Antalet godkända bekämpningsämnen är ungefär hälften så många i Sverige jämfört med exempelvis Frankrike. Inom det här området har vi varit förebild för många andra länder. Någonting vi ska vara stolta över.

Annons
X

Så här långt är allt bra. Vi ska ha ett starkt djurskydd och höga miljökrav. Det är nog ett fåtal av oss som skulle välja att köpa sin julskinka från en gris utan svans om vi kände till att uppfödarna kuperar svansarna för att dölja att grisarna saknar utrymme och strö till sysselsättning för att behålla sitt naturliga beteende. Det är nog lika få som skulle vilja äta frukt och grönsaker som håller månadsvis om man visste varför hållbarheten är så lång.

När våra politiker har bestämt att vi ska ha ett starkt djurskydd och höga miljökrav, borde vi då inte äta den mat som produceras utifrån de här riktlinjerna? Eller åtminstone ha möjlighet att göra det?

Visst, när vi själva sköter våra matinköp kan vi välja mat som är producerad på ett acceptabelt sätt. Några som ställs utanför valmöjlighet är alla skolbarn, alla offentliga förrättningar som de äldre inom omsorgen. Här är det politikerna som sätter upp riktlinjer.

I de riktlinjer som styr inköpen till skolköken ställs, i de allra flesta fall, inga krav på att köttet ska komma från djur som inte stympats eller att grönsakerna ska vara odlade utan olagliga bekämpningsmedel. Nej, istället är det helt andra krav som styr inköpen, många gånger handlar det om att leverantören ska kunna leverera så många olika varor som möjligt – alltifrån ananas till köttbullar, till ett så lågt pris som möjligt.

Det betyder att de upphandlingsunderlag som varit allmänt gällande under många år har skapat ett oligopol med ett fåtal stora grossister på banan. Det här gör också att kostcheferna på skolorna, som planerar sin matsedel och sina inköp, i många fall saknar möjlighet att välja mat som är producerad utifrån svensk lagstiftning, även om de skulle vilja. Vad och hur vi serverar våra barn och gamla säger också något om hur vi värderar dem.

Vi har alltså världens strängaste djurlagstiftning, men köper griskött från grisar med beteendestörningar och nötdjur som slaktats utan bedövning, medan svenska bönder tvingas lägga ner sin verksamhet.

Offentliga skattemedel används till att handla varor som strider mot vår egen lagstiftning. Borde inte våra skolbarn få mat som är producerad enligt svensk lag?

Förra året tvingades 30 procent av svenska grisuppfödare att lägga ner sin verksamhet och under de senaste fem åren har antalet mjölkbönder i Sverige halverats. Som det ser ut i dag slår vi undan benen på vår egen jordbruksproduktion.

STAFFAN DANIELSSON (C)

riksdagsledamot och ordförande i Hushållningssällskapet Östergötland

CHRISTINA ENUDD NORDSTRÖM

projektledare Hushållningssällskapet Östergötland och projektsatsningen Rätt och Slätt- Mat i Östergötland

Annons
Annons
X
Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X