Okunnigt om Mellanösternkonflikten

Under strecket
Publicerad
Annons

Finns det någon anledning att skriva mer i detta uttjatade ämne Israel/Palestina? Jag ställer frågan till mig själv. Men kanske ändå. Jag tycker kanske också att tidningen SvD skall vara lite mer noggrann med att ta in inlägg som uppenbarligen bygger på okunnighet. Det gäller inte minst Stefan Wennberg (Synpunkt 17/9) som tycks ha bristfälliga historiska kunskaper, men som påstår att man skall ha ett historiskt perspektiv.
Nåväl: På hösten 1947 antog FN:s generalförsamling en resolution att det dåvarande brittiska protektoratet Palestina borde delas i en judisk och en arabisk stat. Resolutionen fick till slut, efter omfattande påtryckningar från den sionistiska rörelsen, den nödvändiga två tredjedelsmajoriteten som krävdes.
Det är dock viktigt att veta att detta inte var ett FN-beslut utan just en resolution från generalförsamlingen. För att kunna genomföra resolutionen krävdes ett beslut i säkerhetsrådet, som dock vägrade ta upp frågan.
Redan kort efter generalförsamlingens resolution, påbörjades
strider mellan judiska och arabiska förband. De judiska icke reguljära haganas-förbanden gick hårt fram. Under våren 1948 skövlade de judiska styrkorna cirka 400 arabiska byar, som kanske legat där i tusen år. Hundratusentals araber fördrevs, och de och deras ättlingar har sedan dess bott i flyktingläger i framför allt Gaza. I maj 1948 utropade Ben Gurion den judiska staten Israel som efter hand erkändes av de flesta stater, USA redan samma dag.
Denna stat Israel som efter de judiska erövringarna redan från början var större än FN-resolutionen hade föreslagit. En omfattande judisk kolonisation satte omedelbart i gång och ytterligare arabiska byar revs och fick lämna plats åt de judiska invandrarna.

Annons
Annons
Annons