Annons
X
Annons
X

”Okunnigt av Ask i integritetsfrågor”

Justitieminister Beatrice Ask (M) har visat sin okunnighet i frågor som rör integritet och rättssäkerhet. Att hon sätter fokus på kreditupplysningslagen är inkonsekvent, skriver Thomas Bodström (S).

REPLIK KREDITUPPLYSNINGSLAGEN

FRA-lagen är den mest integritetskränkande lag som införts i Sverige, då sa Beatrice Ask ingenting. Har man infört den, dessutom utan en ordentlig utredning i grunden, samt föreslagit att misstänkta ska hängas ut med lila kuvert är det svårt att vara trovärdig i integritetsfrågor.

Nu gör Beatrice Ask en stor sak av att hon värnar integriteten när det gäller den nya kreditupplysningslagen, vilket är fullständigt inkonsekvent och faktiskt i förlängningen kan leda till mindre öppenhet och korruption.

Allt detta visar att Beatrice Ask inte har en grundläggande kunskap om vad integritet och rättssäkerhet egentligen innebär. Dessutom är jag förvånad över hennes okunskapen om datalagringsdirektivet vilket framkom i Svt Rapport förra veckan.

Annons
X

Datalagringsdirektivet handlar i korthet om polisens möjlighet att kartlägga personers telefonkontakt med varandra. Alltså inte som FRA, innehållet i samtal och sms. Nu har 23 av 27 EU-länder genomfört det och Sverige tillhör den minoritet som står utanför. Beatrice Ask har varken genomfört direktivet, framfört invändningar eller tagit upp det till diskussion inom EU.

När Rikskriminalpolisen besökte Justitieutskottet nyss framförde de att Sverige börjar tappa i internationellt anseende när det gäller kampen mot organiserad brottslighet.

Det handlar inte bara om att vi själva har fått svårare att utreda brott, utan också att vi riskerar att andra länder inte vill dela med sig av sin information. Uppgifter om vem som ringt vem, när och var, är ett otroligt viktigt verktyg för polisen i kampen mot brottsligheten. Genom att teleoperatörer redan lagrar uppgifterna i faktureringssyfte, kan polisen klara upp många allvarliga brott. Polisen köper idag dessa uppgifter från telebolagen på en öppen marknad till ett många gånger för högt pris. Datalagringsdirektivet reglerar detta och lagen ligger alltså klar i regeringskansliet sedan flera år.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi socialdemokrater drev under vår regeringstid igenom direktivet på EU-nivå. Viktigt var att säkra att uppgifterna sparas under en rimlig tid så att de kan användas vid brottsutredningar, men inte orimligt länge. Lagen reglerar också priset, för att komma ifrån att polisen hamnar i ett läge där de får skenande kostnaderna och därmed inte har råd att använda bevisningen.

  Ask uttalade sig mycket okunnigt, precis som ordförande i polisstyrelsen i Stockholm Kristina Alvendal, i SVT förra veckan. De båda förde en offentlig debatt mot varandra där den ena ville hota teleoperatörerna om att lagstifta mot polisens ökade kostnader medan den andra sa att det inte var tal om en sådan lagstiftning.

  Det märkliga är att Sverige ju redan har lovat att genomföra en sådan lag. Riksdagen beslutade det redan 2005 och Sverige har blivit fällda i EU-domstolen för att inte genomföra direktivet.

  Nej, Beatrice Ask, att försöka gömma dig bakom Bodströmsamhället är bara patetiskt. Under dina snart fyra år har du lyckats med konststycket att kombinera en försämrad möjlighet att bekämpa brott med ett sämre skydd för den personliga integriteten.

  THOMAS BODSTRÖM (S)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X