Annons

Oklart vilka statschefer i Sverige som haft syfilis

Det har spekulerats i om Karl XV och Oscar I led av syfilis men det skriftliga källäget är dåligt, kungarna kan mycket väl ha dött av andra sjukdomar.
Det har spekulerats i om Karl XV och Oscar I led av syfilis men det skriftliga källäget är dåligt, kungarna kan mycket väl ha dött av andra sjukdomar. Foto: TT

Tyska legoknektar förde med största sannolikhet syfilis till Sverige. Och Svante Nilsson (Sture), som var riksföreståndare, är den förste svenske statschef som tros ha drabbats av den fruktade sjukdomen. När det gäller andra statschefer är det skriftliga källäget för dåligt för att dra några säkra slutsatser.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: ”Vet man när syfilis etablerade sig i Sverige, och är det korrekt att flera svenska kungar ådrog sig sjukdomen?”

Dick Harrison: Syfilis kom med största sannolikhet till Europa från Amerika i kölvattnet av Columbus resa 1492. Denna hypotes, som länge har cirkulerat i historieböckerna, stärks av att den första kända syfilisepidemin i Europa bröt ut i Neapeltrakten 1494, ett par år efter Columbus expedition. I de senaste osteologiska analyserna, till exempel de som presenterades i en empiriskt omfattande rapport 2011, hävdas också att det saknas belägg för att någon form av syfilis existerade i Europa före Columbus. Själva termen syfilis började användas 1530, då den lanserades av italienaren Girolamo Fracastoro. Dessförinnan hade sjukdomen gått under andra benämningar, till exempel ”neapolitanska sjukan” och – eftersom den spreds av franska soldater som deltagit i Karl VIII:s invasion av Italien – ”franska sjukan”. Regeln var att man uppkallade sjukdomen efter grannarna, varför syfilis i folkmun har haft flera mer eller mindre etniskt laddade benämningar genom åren.

Annons
Annons
Annons