Erik Löfvendahl:Oklart när tvångsvård blir etiskt tvingande

Vägandet av motstridiga moraliska principer utgör en ständig problematik inom vården. I boken ”Psykiatrisk etik” resonerar Jan-Otto Ottosson kring plikt- och konsekvensetik, och framhåller vikten av att dessa konkurrerande synsätt kompletterar varandra.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inom sjukvården har begreppet etik blivit allt vanligare. Kurser anordnas som syftar till att göra personalen uppmärksam på de normer som bör gälla. I filosofisk men också i religiös mening handlar etiken om att undersöka vilka handlingar som kan anses som goda. Man kan också se det hela som Jan-Otto Ottosson – som bland annat varit sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd – i sin Psykiatrisk etik (Liber, 206 s), där han helt enkelt hävdar att etik är läran om det ”goda och rätta”, ord som förefaller självklara och till intet förpliktande, men som han sorgfälligt utreder betydelsen av. Han betonar också något som han kallar ”etisk reflexion” – ett begrepp som han vill placera högt upp på dagordningen inom psykiatrin.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons