X
Annons
X

Erik Löfvendahl: Oklart när tvångsvård blir etiskt tvingande

Inom sjukvården har begreppet etik blivit allt vanligare. Kurser anordnas som syftar till att göra personalen uppmärksam på de normer som bör gälla. I filosofisk men också i religiös mening handlar etiken om att undersöka vilka handlingar som kan anses som goda. Man kan också se det hela som Jan-Otto Ottosson – som bland annat varit sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd – i sin Psykiatrisk etik (Liber, 206 s), där han helt enkelt hävdar att etik är läran om det "goda och rätta", ord som förefaller självklara och till intet förpliktande, men som han sorgfälligt utreder betydelsen av. Han betonar också något som han kallar "etisk reflexion" – ett begrepp som han vill placera högt upp på dagordningen inom psykiatrin.

Jan-Otto Ottosson har en språklig stringens som gör honom till en utmärkt läromedelsmakare. I sin förra bok, "Psykiatrin i Sverige" (anmäld av mig under strecket 18/10 2003), beskriver han en lång rad etiska problem inom psykiatrin. I kapitlet "Tvångsvård – ett etiskt dilemma" går han rakt på pudelns kärna: "Lika väl som den som kan bestämma har rätt att vägra vård kan hävdas att den som inte kan bestämma har rätt att få vård. I den andan har den svenska tvångslagstiftningen utformats."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X