Annons
X
Annons
X

Oklart hur förtidsröster påverkar mandatfördelning

In i det sista spekuleras det om alliansen kan få egen majoritet efter att de återstående förtidsrösterna räknats imorgon. Om det blir samma mösnter som 2006 kan Göteborg, Värmland och Dalarna avgöra.

I morgon börjar de förtidsröster som lämnats in på lördag eftermiddag och under söndagen att räknas. Runt 60 000 utlandsröster, inklusive svenskar tillfälligt utomlands, återstår att räkna, enligt Valmyndigheten, plus ytterligare kanske 50 000 sena förtidsröster, baserat på siffror från valet 2006.

Och de rösterna kan ställa det nu aktuella parlamentariska läget på ända. Det saknas tre mandat för alliansen ska få egen majoritet i riksdagen. Om de här runt 100 000 rösterna hamnar rätt, ur alliansens perspektiv, kan de borgerliga fortfarande få egen majoritet, enligt matematikprofessor Svante Linusson vid KTH.

– Men det är inte jättesannolikt, säger han.

Annons
X

För alliansen fattas det 7 100 röster för att få majoritet i antal röster. Om de borgerliga skulle få, säg 60 000 av de kvarvarande runt 100 000 oräknade rösterna, så skulle de få egen majoritet i antal röster. Men hur det påverkar mandatfördelningen är oklart eftersom det beror på var i landet förtidsrösterna hör hemma, enligt Vivan Nilsson på Valmyndigheten.

– De här 100 000 rösterna, eller hur många det nu är ska ju spridas ut i hela landet så det är omöjligt att säga, säger Vivan Nilsson till SvD.se.

Mikael Gilljam, statsvetare vid Göteborgs universitet är inne på samma linje.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Vi vet ju inte i vilka valkretsar som de här rösterna kommer att räkna.

  Om man ser till tidigare val, vilka ha gynnats av förtidsrösterna?

  – Historiskt har de missgynnat S men de skillnaderna har jämnats ut . Med tanke på att det påstås att förtidsrösterna är rekordmånga i år är det ännu svårare att veta hur det slår.

  Om Vänsterpartiet tar mandat från Socialdemokraterna i Dalarna i den sena röstsammanräkningen och Folkpartiet ökar i Göteborg och Värmland kan det alltså bidra till att alliansen ska få egen majoritet i riksdagen. Och mönstret från 2006 talar för alliansen i Göteborg och Dalarna.

  I valet 2006 hade Vänsterpartiet 351 fler röster i Dalarna i det slutliga resultatet än på valnatten. Motsvarande ökning i år skulle räcka för att ta det aktuella mandatet från S, enligt Linusson. Att ta mandatet skulle kräva 232 fler V-röster.

  På samma sätt skulle FP:s ökning i Göteborg 2006 – 1 014 röster – räcka för att ta S-mandatet i år. Där skulle det krävas 828 röster. Däremot skulle FP:s ökning i Värmland 2006 – 196 röster – inte räcka för att ta S-mandatet i år. Det skulle kräva 233 fler FP-röster.

  I valet 2006 ökade V sin röstandel mellan valnattens sammanställning och onsdagens slutliga sammanräkning rösterna. Då hade V 6,6 procent av riksdagsrösterna i Dalarna på söndagen, och 6,65 procent på onsdagen.

  Olle Folke, forskare i statsvetenskap vid Columbia University i USA, har dock gjort beräkningar som visar att förtidsrösterna kan komma att ändra mandatfördelningen i riksdagen, rapporterar Ekot. Han menar att sannolikheten är ganska stor för att alliansen kommer att få en egen majoritet.

  Hur många röster kan avgöra valet så att alliansen får egen majoritet?

  – Om alliansen har optimal tur så räcker det faktiskt med 1 000 röster för att ge dem en majoritet av mandaten, säger Olle Folke, till
  Ekot.

  Det kan dröja till torsdag morgon innan det finns ett slutligt valresultat. Omräkningen av alla rösterna på länsstyrelserna som sker parallellt och räkningen av förtidsrösterna ute i kommunerna kan bli klara ungefär samtidigt. Och då kanske Valmyndigheten avvaktar med att redovisa förtidsrösterna.

  – Vi får se om vi delar upp det eller om vi väntar till det slutliga blir klart, säger Vivan Nilsson till SvD.se.

  tt

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X