Annons

Oklara regler en fara för cyklister

Nästan var tredje bilist stannar inte för cyklister – trots väjningsplikt. Reglerna är otydliga och få vet vad som gäller när bilar och cyklar möts i trafiken, visar en ­studie i sex svenska städer.

Under strecket
Publicerad

Förra året omkom 24 cyklister i trafiken, enligt Vägverkets preliminära siffror. Många fler skadades.
Vägverket har tagit fram en handlingsplan för de närmaste tre åren när det gäller cyklandet i landet. Målet är att antalet cyk­lister som dödas eller skadas allvarligt ska minska – samtidigt ska cyklandet öka.
Men en studie vid Lunds tekniska högskola visar att få bilister vet vad som gäller i mötet med cyklisterna.
För drygt ett år sedan observerades bilisternas väjningsbeteende vid 38 gång- och cykelöverfarter i sex svenska städer.

Trots att cykelöverfarterna var försedda med väjningslinje eller skylt, struntade 30 procent av alla bilförare att väja för cyklisterna.
– Framför allt bilarnas hastighet hade stor inverkan på i vilken utsträckning de väjde för cyklister eller ej. När hastigheterna är lägre blir det ett väldigt mycket bättre samspel mellan trafikanterna och en mer jämställd situation, säger doktoranden Lisa Jonsson som kommer att redovisa studien på Transportforum i veckan.
Väjningsreglerna för cyklister varierar beroende på plats och situation och reglerna är mycket otydliga i‑dag, konstaterar hon. Cyklister har alltid väjningsplikt när de ska korsa en vägbana, i vissa fall har även bilisterna det.
– Reglerna i sig funkar inte fullt ut och många uppfattar dem som oklara. Man måste kanske hjälpa till med utformningen vid korsningarna för att det ska bli tydligt för trafikanterna, säger hon.
Studien visade att en större andel bilförare väjde mot cyklisterna när överfarten var upphöjd.
– Att göra ett gupp är en av de åtgärder som kan få ned hastigheten.

Annons
Annons
Annons