Annons

Ökat Östersjösamarbete i EU

GEMENSAMT UTSPEL Många av de utmaningar länderna kring Östersjön står inför kan bara lösas genom samarbete. För första gången kommer vi inom EU att utarbeta en strategi för en av EU:s regioner, en strategi som utgår från dess specifika utmaningar och möjligheter, skriver Tysklands förbundskansler Angela Merkel och statsminister Fredrik Reinfeldt.

Under strecket
Publicerad

Östersjöregionen har en storslagen historia. I flera hundra år underlättade Östersjön handeln i Europa. De städer som var anslutna till Hansan skaffade sig både ett högt välstånd och ett stort politiskt inflytande långt utanför regionen. Under det kalla kriget bröts i ett slag de traditionellt nära förbindelserna mellan Östersjöländerna. Inte förrän EU:s östutvidgning 2004 återfick Östersjön sin roll som ett europeiskt innanhav som nu förbinder åtta av EU:s medlemländer. Det innebär att förutsättningarna för samarbetet runt Östersjön idag är bättre än någonsin.

Östersjön har alltid varit viktig för välfärden och tillväxten i regionen. Några av Europas viktigaste handelsleder går fortfarande genom Östersjön. Östersjön förser oss med mat och naturtillgångar. Här finns en god grogrund för arbetstillfällen. Här finns höginnovativa företag, världskända rederier och ansedda universitet och forskningsinstitut. Naturen och kulturen i regionen lockar varje år miljontals besökare. I regionen bor inte mindre än 106 miljoner människor.

Annons
Annons
Annons