Ökat missnöje med kollektivtrafiken

Svenskarna blir allt mindre nöjda med kollektivtrafiken. Och SL:s resenärer är de mest missnöjda kollektivtrafikkunderna i landet, bara 59 procent är nöjda mot 70 procent i genomsnitt. Den kommande taxehöjningen väntas göra stockholmarna ännu mindre nöjda.

Under strecket
Publicerad
”Det var jättebra när de sänkte biljettpriserna. Och det är helt konstigt att de höjer igen. Folk kommer att ta bilen, och det skadar miljön”, säger Lisa Ehrlich, 15.

”Det var jättebra när de sänkte biljettpriserna. Och det är helt konstigt att de höjer igen. Folk kommer att ta bilen, och det skadar miljön”, säger Lisa Ehrlich, 15.

Annons

Den årliga kollektivtrafikbarometern för 2006, där alla trafikhuvudmän medverkar visar att nöjdheten i snitt bland allmänheten har sjunkit med 4 procent sedan året innan. Det ser SLTF, Svenska lokaltrafikföreningen, som ett problem.
– Med en negativ inställning kommer inte kollektivtrafikresandet att öka och utvecklas, säger Mona Boström, vd i SLTF.
Men de lokala variationerna är stora. SL:s 59 procent ska ställas mot 88 procent nöjda resenärer
i Luleå.
– Man jämför äpplen och päron, säger SL:s presschef Björn Holmberg. Luleås lokaltrafik har ett helt annat och enklare system att jobba med än vad SL har, i en storstadsregion med kapacitetsproblem och samarbete mellan olika trafikslag.

Men läget förbättras, anser man inom SL. I de egna mätningarna hade man 61 procent nöjda kunder i mars och 64 procent i oktober.
– Det går sakta åt rätt håll, men vi har fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Vi har långt kvar till det mål vi har satt upp, 75 procent nöjda kunder 2010, säger Björn Holmberg.
Man får också räkna med att nöjdheten med SL kommer att sjunka, när nu taxan höjs på nytt. I mars 2006 tyckte runt 50 procent att det var prisvärt att resa med SL, i oktober, med enhetstaxan, hade nöjdheten ökat till 70 procent.
Med den höjning som sker om knappt två veckor är priserna i stort sett tillbaka på samma nivå som med det gamla zontaxesystemet som gällde till den 1 maj i fjol. Vad som händer nu vill Björn Holmberg inte sia om.
– Men objektivt sett är det ett nollsummespel för stockholmarna. SL:s kostnader måste betalas, med skatt eller biljettintäkter. Och tanken med prishöjningen är att balansen ska förbli 50–50.
Bryter man ut enbart stadstrafiken, så att bland annat pendeltågen inte kommer med i bilden hamnar SL i något bättre läge. 64 procent nöjda resenärer mot 58 procent i Göteborg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons