Ökat minus för Karo Bio

Karo Bios resultat efter skatt uppgick till -50,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010 (-37,6). Resultatet per aktie blev -0:20 kronor (-0:19).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Bolaget hade en nettoomsättning på 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -44,3 miljoner kronor (-30,1).

Annons
Annons
Annons