Ökat intresse för Bibeln bland unga

Unga människor tycks ha fått ett ökat intresse för Bibeln. Bland dem som är mellan 15 och 29 år säger 16 procent att Bibeln har stor betydelse för dem, visar en Sifoundersökning.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Det är föreningen Svenska Bibelsällskapet som låtit undersöka svenskarnas inställning till Bibeln. Drygt fyra av tio svarar att de aldrig läst Bibeln och för nästan varannan har den ingen eller nästan ingen betydelse.

Men för två av tio har den stor betydelse och bland de unga tycks intresset för Guds ord ha ökat. I fjolårets Bibelbarometer var det sju procent av dem som är mellan 15 och 29 år som uppgav att Bibeln var viktig för dem, i år har andelen ökat till 16 procent.

Annons
Annons
Annons