Annons

”Ökande viltskador hot mot matproduktionen”

Vildsvin.
Vildsvin. Foto: Mikael Gustafsson/Naturfotograferna/TT

Om Sverige ska lyckas med livsmedelsstrategin är viltet en ödesfråga för bönderna. Just nu är det specifikt vildsvin som med oroväckande fart förökar sig och breder ut sig i landet, skriver Palle Borgström, LRF.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders Deros

Riksdagen har bestämt att svensk livsmedelsproduktion måste öka. Men när viltet tillåts diktera villkoren för livsmedelsproduktionen blir det omöjligt för Lantbrukare att producera mat. Viltstammen ökar okontrollerat och regeringen måste sätta ned foten. Hur ska vi kunna uppnå målen? Fritidsintresset jakt måste anpassas så att en samhällsviktig sektor som matproduktion inte hotas.

Problemen med viltskador inom jord- och skogsbruk blir allt större. I vissa områden betar dov- och kronhjort ned odlingsmarkerna så att jordbruk omöjliggörs. I andra områden bökar vildsvin upp grödorna om och om igen. När en lantbrukare sår om för tredje gången är hoppet inte stort om att vakande jägare ska hålla grisarna borta. På andra fält landar tusentals gäss, tranor och sångsvanar och orsakar svåra betesskador. Skogsplantering skadas av dov- och kronhjort när hjortarna konkurrerar med rådjur och älg om födan. Andra djuruppfödare drabbas när vargens utbredning blir större och områden som hittills varit förskonade får tamdjur attackerade. Många djurhållare känner ökad otrygghet.

Annons
Annons
Annons