Ökande orättvisor beror på ett medvetet val

Att kvinnor diskrimineras och att de ekonomiska orättvisorna ökar är ingen naturlag utan beror på ett medvetet val: politiska majoriteter har under de senaste 30 åren valt att låta marknadskrafterna sköta sig själva i allt högre grad, skriver Gudrun Schyman och Kenneth Hermele, Feministiskt initiativ.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige är ett land som gått itu. Skillnaderna i levnadsnivå, löner, sysselsättning och pensioner ställer systematiskt kvinnor mot män och nykomna mot infödda i en diskriminering som snart hundra år efter det demokratiska genombrottet fortfarande är alarmerande.

Några exempel: kvinnor jobbar mer deltid än män, har lägre sysselsättningsgrad, lägre inkomst, tar större ansvar för barn, hem och gamla, och får som grädde på moset sämre betalt för likvärdigt arbete på en diskrimerande arbetsmarknad. En av följderna blir att kvinnor har mycket sämre pensioner än män. I dag har kvinnor i snitt 86 procent av mäns löner, men får endast 70 procent av mäns pension. På 20 år har den orättvisan inte nämnvärt förändrats.

Annons
Annons
Annons