Annons
X
Annons
X

Okänd rapport: Tre av tio bilar måste bort i Sverige

En hittills okänd rapport som Trafikverket tagit fram – men aldrig presenterat – inför regeringens kommande infrastrukturproposition, visar att tre av tio bilar måste bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö för att Sverige ska klara framtida klimatmål.

(uppdaterad)
Klimathotet
Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, sa en tjänsteman på Trafikverket om att rapporten stoppats.

Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, sa en tjänsteman på Trafikverket om att rapporten stoppats. Foto: Pontus Lundahl / TT

Både världen och Sverige har satt nya klimatmål och en av de främsta utmaningarna handlar om hur utsläppen från transportsektorn ska minska.

Regeringen ska snart lägga fram en infrastrukturproposition för perioden 2018–2029 – ett papper som anses kunna få stor betydelse. Målet är en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

När Trafikverket nyligen lämnade sitt underlag till regeringen inför kommande proposition kunde Sveriges Radio avslöja att myndigheten stoppat en klimatrapport som skulle ingått i materialet. I rapporten drogs slutsatsen att biltrafiken bör minska med 10–20 procent till 2030 jämfört med 2010.

Annons
X

Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer.

– Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, sa en tjänsteman på Trafikverket om att rapporten stoppats.

Efter att frågan tagits upp i riksdagen och en rad miljöorganisationer lobbat för publicering blev rapporten offentlig förra veckan. Den som lusläser materialet ser då att det finns ännu en publikation som inte ingick i underlaget till regeringen.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I den hittills okända rapporten dras slutsatsen att biltrafiken måste minska med 30 procent till 2030 i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö för att den svenska fordonsflottan ska kunna bli fossiloberoende samma år.

  – Här får vi Trafikverkets beräkningar på hur vi måste hantera trafiken för att klara klimatmålen. Det får stora effekter på hur vi planerar våra städer. I princip innebär det här att var tredje resa med bil måste ersättas med gång, cykel och kollektivtrafik, säger Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

  Han anser att det borde varit en självklarhet för Trafikverket att lägga fram allt tillgängligt material inför arbetet med infrastrukturpropositionen.

  Det här gör att vi måste se över hela vår planering i Stockholm.

  – När det nu kommer nya siffror för vad som krävs regionalt – på nivåer vi inte pratat om tidigare – så kommer det att krävas mycket kraftigare åtgärder än vad vi trott. Det gör att vi måste se över hela vår planering i Stockholm.

  Miljöpartiet är emot bygget av Förbifart Stockholm. Daniel Helldén menar att ”alla stora infrastrukturprojekt som staten har” bör analyseras utifrån den nya information som nu tillkommit.

  – Det har inte gjorts. Jag skulle säga att alla stora vägprojekt bör omprövas i ljuset av rapporterna.

  Det såg ett tag ut som om vi inte skulle få ta del av de här uppgifterna. Hur allvarligt är det?

  – Det är direkt anmärkningsvärt att sånt här planeringsunderlag hålls undan. Det innebär att vi som kommuner inte kan se vilka förutsättningar vi har när vi ska planera.

  Det har framförts krav på att remisstiden ska förlängas så att det nya materialet kan inkluderas. Hur viktigt är det?

  – Om staten vill ha seriösa och välgrundade synpunkter på hur man ska utveckla den nationella infrastrukturen för transporter så måste man ha det här materialet. Det ser jag som en självklarhet.

  Minskningen om 30 procent regionalt bygger på en 12-procentig minskning nationellt, vilket sedan i fjol är Trafikverkets officiella mål. Siffran på 12 procent ligger dock i den nedre delen i spannet på 10–20 procents minskning som myndigheten också talar om.

  Utifrån vad jag kan utläsa i rapporterna – ja. Det ser ut som om det är ett minimum.

  De båda rapporterna togs dessutom fram innan FN och Sverige skärpte klimatmålen.

  Då kan man säga att när man pratar om 12 procent nationellt och 30 procent regionalt så är det ett minimum?

  – Utifrån vad jag kan utläsa i rapporterna – ja. Det ser ut som om det är ett minimum.

  Klimatet kräver att vi cyklar och åker mer kollektivt. Vad tycker du om det?

  Max Thaning, 28, studerande, Stockholm Foto: Lars Pehrson

  Max Thaning, 28, studerande, Stockholm:

  – Det är självklart att vi måste köra mindre bil, det finns inget alternativ. Det gör staden trevligare och mer inkluderande. Visst är det en omställning, men moraliskt och etiskt finns inget utrymme för valfrihet.

  Lotta Tejle, 56, skådespelare, Stockholm Foto: Lars Pehrson

  Lotta Tejle, 56, skådespelare, Stockholm:

  – Jättebra! Klimatet är redan förändrat och vi måste minska utsläppen ännu snabbare. Jag tycker att regeringen borde vara hårdare och ta ansvaret för att hjälpa oss att ändra våra vanor.

  Oliver Wigardt, 25, studerande, Stockholm Foto: Lars Pehrson

  Oliver Wigardt, 25, studerande, Stockholm:

  – Det är bra om Stockholm utvecklas till en mer cykelvänlig stad. Men just nu utvecklas Slussen mer till att gynna bilister. Man borde göra som med Götgatan och delar av Södermannagatan – bygga fler gågator. Och bredda cykelvägarna. Det vore klockrent.

  Ruben Friedman, 26, studerande, Stockholm med Fanette Pons, 27, studerande Frankrike Foto: Lars Pehrson

  Ruben Friedman, 26, studerande, Stockholm med Fanette Pons, 27, studerande Frankrike:

  RF: Det är bra. Ett sätt vore att förbjuda bilar i innerstaden, så att vägarna blir mer för cyklar.

  FP: Man borde beskatta biltrafiken och satsa pengarna på cyklister. I Frankrike har vi mycket spårvagnar, där cyklar får köra på spårvägen.

  Annons

  Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, sa en tjänsteman på Trafikverket om att rapporten stoppats.

  Foto: Pontus Lundahl / TT Bild 1 av 5

  Max Thaning, 28, studerande, Stockholm

  Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 5

  Lotta Tejle, 56, skådespelare, Stockholm

  Foto: Lars Pehrson Bild 3 av 5

  Oliver Wigardt, 25, studerande, Stockholm

  Foto: Lars Pehrson Bild 4 av 5

  Ruben Friedman, 26, studerande, Stockholm med Fanette Pons, 27, studerande Frankrike

  Foto: Lars Pehrson Bild 5 av 5
  Annons
  X
  Annons
  X