Annons

Ökade välfärdsresurser gynnar alla

Publicerad

Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Näringsliv har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger i samhällsintresset att medborgare får veta att det i dag satsas mer resurser än någonsin. Därmed inte sagt att det inte finns problem att lösa i välfärden, eller att resurser ökar lika snabbt i olika delar av landet. Sju kommunalråd hävdar felaktigt (Brännpunkt 20/8) att vi använder modeller när vi beskriver välfärdsresurserna och att vi drar regionalpolitiska slutsatser av detta.

Låt oss slå fast att de resurser som satsas på välfärden måste användas på bästa sätt. Lika viktigt är att vi ser till att vi hela tiden reformerar svensk ekonomi. Att ständigt förbättra regelverk och skattesystem är nödvändigt för att företagsamma människor i landet ska kunna konkurrera i en global ekonomi. Lyckas vi skapa jobbtillfällen i Sverige fyller det på statskassan med ytterligare resurser till välfärden. Våra förväntningar på välfärdstjänsterna ställer hela tiden nya krav på en förbättrad välfärd.

Annons
Annons
Annons
Annons