Ökad vinst för Swedish Match

Swedish Match rörelseresultat blev 1.049 miljoner kronor det tredje kvartalet (874).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.008 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Rörelseresultatet exkluderar avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning.

Annons
Annons
Annons