X
Annons
X

Ökad väntetid till begravning

Tiden mellan ett dödsfall och begravning fortsätter att öka. I år är tidsspannet i snitt tre veckor (20,8 dagar), en ökning med två dagar jämfört med för två år sedan. Den längsta väntetiden har Stockholm med fyra veckor (28,8 dagar) medan Jönköping har den kortaste, knappt 16 dagar.

Av TT

Sveriges Begravningsbyråers Riksförbund, som sammanställt statistiken, noterar att tiden mellan dödsfallet och de anhörigas första besök på begravningsbyrån ökar.

Stockholm TT

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X