Annons

”Trångboddhet är ett hot mot integrationen”

Vart femte hushåll i storstäderna i dag är trångbott. Stora delar av miljonprogramsområdena, som Järvafältet och Botkyrka, är synnerligen trångbodda. Nu krävs en blocköverskridande bostadspolitik så att fler får möjlighet att hitta en egen bostad, skriver Anders Lago, HSB.

Publicerad
Minskad inflyttning till Stockholm och Göteborg på grund av bostadsbrist kostar på sikt samhället hundratals miljarder i utebliven tillväxt, skriver ­Anders Lago.
Minskad inflyttning till Stockholm och Göteborg på grund av bostadsbrist kostar på sikt samhället hundratals miljarder i utebliven tillväxt, skriver ­Anders Lago. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trångboddhet var i många år en fråga som ansågs löst i Sverige. Men nu visar en ny rapport att trångboddheten ökar i storstädernas mest utsatta miljonprogramsområden. Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och skolresultaten. Samtidigt visar statistik över flyttmönster att nyanlända i stor utsträckning söker sig till redan problemfyllda bostadsområden.

Minskad inflyttning till Stockholm och Göteborg på grund av bostadsbrist kostar på sikt samhället hundratals miljarder i utebliven tillväxt, skriver ­Anders Lago.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons