Annons

Ökad trafik ger förbättrad ekonomi för Öresundsbron Ökad trafik ger förbättrad ekonomi för Öresundsbron

Den ökade trafiken på Öresundsbron har lett till en starkt förbättrad ekonomi för det svenskdanska Öresundsbro Konsortiet.

Under strecket
Publicerad

Trafiken över Öresundsbron ökade med 10 procent från januari-juni. Driftresultatet för årets första sex månader var ungefär tio procent bättre än resultatet motsvarande period förra året. Vägtrafiken på bron ökade med tio procent från januari till juni. Allra mest ökade bilpendlingen, affärsresorna och godstransporterna - vilket konsortiets vd Sven Landelius ser som ett uttryck för att integrationen mellan Skåne och Själland fortskrider. Men han är orolig för framtiden.

- Vi ser en avmattande tendens i det som vi kallar för den integrationsberoende trafiken, det som handlar om arbetspendling och resor i arbetet. Det är en trend som jag känner en viss oro för, säger han. Landelius efterlyser en snar överenskommelse mellan regeringarna i Danmark och Sverige som underlättar för dem som pendlar över Öresund vad gäller skatter och socialförsäkringar. Konsortiet räknar som tidigare med att lånen som finansierat brobygget ska kunna betalas av på 35 år. Vid halvårsskiftet uppgick skulden till 26 miljarder svenska kronor. I våras lades delar av lånet om, sedan Riksgäldskontoret i Sverige och Finansministeriet i Danmark gemensamt beslutat att konsortiet inte ska låna i schweizisk valuta, utan bara i euro eller svenska, alternativt danska kronor.

Annons
Annons
Annons