Ökad rörlighet vid vård inom EU

GEMENSAMMA PRINCIPER Patienters rätt att söka vård i andra EU-länder är ett viktigt led i arbetet med att öka den fria rörligheten i unionen. EU-kommissionen presenterar därför idag ett förslag till lagstiftning för att ge patienterna ökad klarhet och trygghet vid vård utomlands, skriver EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sjuk- och hälsovårdssystemen är i huvudsak ett nationellt ansvar. Men EG-domstolen har i flera domar slagit fast att en patient som är sjukförsäkrad i sitt hemland, och inte får vård inom rimlig tid, inte kan nekas ersättning för vård, bara för att vården har utförts i ett annat EU-land.

Trots dessa domar råder fortfarande osäkerhet och brist på information om hur de ska tillämpas. Därför föreslår nu EU-kommissionen en lagstiftning som förtydligar patienters rättigheter och stärker samarbetet mellan medlemsländerna för att främja bra och säker vård.

Annons
Annons
Annons