Annons
X
Annons
X

Ökad press på spanska banker

De senaste veckornas förnyade oro över spanska statsfinanser har fått landets upplåningsränta att dra iväg rejält. Främst är det oro över landets krisdrabbade banksektor som nu oroar marknaden.

På sistone har Spanien seglat upp som en av Europas värsta krishärdar. Främst är det oro för tillståndet i det spanska banksystemet, och hur landets regering ska kunna stötta sektorn utan att tumma på de egna finanserna, som fått marknaden att dra öronen åt sig.

Efterverkningarna av den spanska fastighetsbubblan i kombination med en allmänt sviktande konjunktur har slagit hårt mot en rad spanska banker, som nu sett en massiv ökning av inställda och försenade betalningar.

Under mars månad nådde andelen lån med försenade betalningar den högsta nivån på 18 år, statistik som fick de spanska bankerna att rasa på Madridbörsen under gårdagen. Landets största bank Banco Santander tappade 3 procent av sitt aktievärde och landets fjärde största utlånare, Caixa Bank, föll 3,3 procent vid lunchtid.

Annons
X

I dag motsvarar de lån där låntagaren inte gjort en återbetalning på tre månader eller mer hela 143,8 miljarder euro, eller 8,15 procent av den totala utlåningen hos de spanska bankerna, det visade statistik från landets centralbank under gårdagen.

Under 2007 utgjorde de osäkra lånen under 1 procent av bankernas utlåning.

Ett av bankernas största problem är deras höga exponering mot den krisdrabbade spanska fastighetssektorn. De av bankernas fordringar till fastighetsbolag som uppfattas som ovissa uppgick i juni 2011, till 176 miljarder euro, enligt Spaniens centralbank.

I samband med att Deutsche Bank nedgraderade den spanska bankgruppen Bankia tidigare i april flaggade man för att den spanska finanssektorn står inför sitt tuffaste år någonsin.

Många menar att det finns anledning att tro att det till slut blir den spanska staten som får ta notan för bankernas fallerade fordringar, och i takt med att marknadens förtroende för Spanien sviktar ökar pressen på premiärminister Mariano Rajoys att städa upp i bankträsket.

– En av farhågorna är att man ska tvingas lösa problemet genom att staten skjuter till, och att bankernas skulder då ska spä på den spanska statsskulden. Det finns också en oro för att Spaniens höga arbetslöshetssiffror i kombination med fortsatta prisfall på bostadsmarknaden ytterligare skall öka andelen osäkra fordringar, säger Johan Javéus, chefanalytiker på SEB.

Enligt honom har den spanska regeringen gjort mycket för att täppa till hålen i banksektorn.

2010 genomförde man en större bankreform, och i februari i år tvingade man bankerna att göra ytterligare reserveringar på 50 miljarder euro för att ta höjd för sina exponeringar mot fastighetssektorn.

– Regeringen har gjort en hel del för att inte behöva ta hela smällen själv. Samtidigt är det ett stort problem och det finns inga garantier för att det kommer falla väl ut.

Skräckexemplet är den irländska finanssektorn, som runt år 2007 befann sig i ett liknande läge som den spanska i dag, överdimensionerad med hög exponering mot fastighetsmarknaden.

– Oavsett vad som händer finns det ingen anledning att tro att det kommer att gå lika illa i Spanien. Den irländska banksektorn var betydligt större än den spanska, och den irländska krisen kom mitt under finanskrisen, vilket spädde på situationen, säger Johan Javéus.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X