Annons

Ökad mjölkproduktion belastar klimatet

Publicerad

Margareta Emanuelson, Jan Bertilsson och Anders H Gustafsson uttrycker sin oro över hur Livsmedelsverkets nya kostråd gällande mjölk kan komma att negativt påverka svensk mjölkproduktion (Brännpunkt 5/3).

Men att föreslå att svensk mjölkproduktion ska upprätthållas genom en hög generell mjölkkonsumtion i Sverige är lika bakvänt som att istället för energieffektivisering föreslå en allmän ökning av elanvändningen för att stimulera utbyggnad av till exempel vindkraft. Det är alltså alldeles nödvändigt att kunna skilja på produktion och konsumtion. Det kan mycket väl vara så att vi ska fortsätta producera mjölk i Sverige om vi gör det med mindre miljöpåverkan och bättre djurvälfärd än på andra platser och om vi kan säkerställa att den svenska mjölken verkligen ersätter sämre alternativ.

Annons
Annons
Annons
Annons