Hela denna artikel är en annons

Ökad medvetenhet bland svenska småsparare

Allt fler vill spara på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Men det är inte alltid lätt att identifiera hur och var pengarna ska investeras.

– Genom ditt sparande kan du vara med och påverka samhällets utveckling på olika sätt. Konsumentens makt är viktig, säger Gabriel Lundström, hållbarhetsstrateg på SEB.

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Det har skett stora förändringar i fondbranschen de senaste åren. Från att intresset varit ganska litet, har efterfrågan på fonder med hållbarhetsinriktning ökat markant på senare tid. Efterfrågan började från institutionella kunder men intresset har idag verkligen ökat bland privatsparare de senaste åren, säger Lundström.

En ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor är tydlig bland svenska småsparare. Det påverkar i sin tur allt från företag till banker som måste anpassa sitt arbete utifrån detta.

Kraven ökar

För bankerna är det väldigt viktigt att i investeringsprocesser integrera hållbarhet så att fondsparares pengar investeras på ett hållbart sätt. SEB valde exempelvis för ett tag sedan att sluta investera fondsparares pengar i bolag som i huvudsak verkar inom kolutvinning.

I takt med att efterfrågan på hållbara sparalternativ växer ökar också kraven på att möta upp det genom fler hållbara produkter.

– Ökade krav är bara positivt då det sporrar oss att bli ännu bättre. Mitt tips är därför att våga ställa krav på hur dina sparpengar investerares ur ett hållbarhetsperspektiv. Känner man sig osäker är det bara att fråga, säger Gabriel Lundström och fortsätter.

– Krav och efterfrågan är avgörande för att branschen på ett framgångsrikt sätt ska utvecklas på området. Dialogen gör att utvecklingen går framåt och då kan vi ta ytterligare kliv med vårt hållbarhetsarbete, säger han.

Tre huvudstrategier

SEB har tre huvudstrategier som de jobbar med när de, genom fonder, förvaltar dina pengar:

  • Välja bort: Innebär att man väljer att inte investera i en viss typ att bransch eller bolag. Till exempel så väljer vi, i våra hållbarhetsfonder, att inte investera bolag som exploaterar kol, gas eller olja.
  • Påverka: Genom sparande i fonder har SEB ägande i ett stort antal bolag och då möjlighet att påverka deras hållbarhetsagenda i en positiv riktning.
  • Välja in: Bolagen som integrerar hållbarhet är vinnarna på lång sikt, menar Gabriel Lundström. Därför investerar SEB inte pengar enbart i företag som är långt fram i sitt hållbarhetsarbete utan även företag som är mitt uppe i att förbättra sig.

Läs mer om SEB:s fondutbud här!

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons